Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering går som en röd tråd genom vår behandlingsarsenal. Vi är fullständigt övertygade om att en skada som blivit behandlad eller opererad också kräver en bra rehabilitering för ett fullgott resultat. En skada leder alltid till att man förlorar styrka, rörlighet och koordination i skadat område. Förutsättningen för att den skadade vävnaden ska tåla belastning på nytt är att den återfår dessa egenskaper. Annars löper man stor risk att få återfall av skadan. Rehabiliteringen syftar till att återfå dessa egenskaper.

Ibland behöver man ge styrka till musklerna runt en led, om den varit skadad eller drabbats av förslitning, för att den ska få avlastning och stöd. Även här är rehabiliteringen viktig och en god hjälp.

Vi hjälper dig självklart med individuella program för "ditt" gym eller träning i hemmet allt utifrån din skada och dina förutsättningar.